دسته‌ها
راهنمای تمدید پروانه

راهنمای تمدید پروانه

images (1)

کارشناسان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تمدید اعتبار دفترچه خود به دفتر هیأت مدیره و یا معاونت آموزش استان خود مراجعه نمایند.

۱- كد ملي

۲- مفاصا حساب مالياتي

۳- ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ يك ميليون و دویست هزار ريال برای یکسال

۴- پرداخت هزينه تمديد دفترچه به حساب سيبا بانك ملي ۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ (ارائه اصل و كپي فيش). رشته هاي حسابداري ، تصادفات ، راه و ساختمان ، امور ثبتي ، خط و امضا. مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال و باقي رشته ها پانصد هزار ريال.

۵- تكميل فرم تمديد كارشناسان

۶- عدم محكوميت انتظامي ، محروميت يا انفصال موقت و يا تعليق از شغل كارشناسي.

در صورت تمایل جهت تمدید دو ساله هزینه های فوق دو برابر میگردد.