راهنمای تمدید پروانه
  • راهنمای تمدید پروانه

    کارشناسان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تمدید اعتبار دفترچه خود به دفتر هیأت مدیره و یا م ...

    کارشناسان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تمدید اعتبار دفترچه خود به دفتر هیأت مدیره و یا معاونت آموزش استان خود مراجعه نمایند. 1- كد ملي 2- مفاصا حساب مالياتي 3- ابطال تمبر مالیاتی به م ...

    بیشتر بخوانید