پيگيری درخواست كارت شناسايی

پيگيری درخواست كارت شناسايی

کارشناسان محترمی که قبلاً نسبت به ثبت درخواست صدور کارت شناسایی از طریق اینترنت اقدام نموده اند می توانند از طريق لينك زير نسبت به وضعیت صدور کارت خود اطلاع یابند.

پیگیری درخواست کارت شناسایی

خواهشمند است به موارد ذیل دقت نمایید :

۱- پیغام های نمایش داده شده از طرف سیستم را با دقت مطالعه نمایید.

۲- چنانچه ثبت نام شما به علت مشکل عکس از سیستم حذف شده است حتماً دقت نمایید که عکس شما این شرایط را داشته باشد : بدون حاشیه – با لباس رسمی – بدون کشیدگی – بدون اثر مهر و منگنه – چهره مشخص باشد.