تهيه و چاپ سررسيد ١٣٩٥

كارشناسان محترم:
با توجه به تهيه و چاپ سررسيد ١٣٩٥ ،اندسته از همكاراني كه تا كنون موفق به دريافت سر رسيد مذكور نگرديده اند خواهشمند است نهايتا تا تاريخ ٩٥/٣/٦ جهت دريافت به مركز كارشناسان مراجعه فرمايند .

photo_2016-05-15_13-19-22

درباره نویسنده

کارشناس رسمی در زمینه صنعت

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.